Zero Out, detail
Zero Out, detail
Collage
48" x 48"
2022